صفحه نخست ISO/TS 29001

alt

سيستم مديريت کيفيت صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ISO/TS29001

اين استاندارد که توسط کميته فني 67 سازمان بين المللي استاندارد(ISO/TC 67)  باعنوان(Petroleum, Petrochemical and Natural Gas-QMS) انتشار يافت، علاوه برکليه  الزامات استاندارد ISO 9001:2000الزامات خاص صنايع نفت، گاز و پتروشيمي را دارا مي باشد.

از اهداف اصلي پياده سازي اين استاندارد مي توان به ارائه آموزش هاي تخصصي لازم جهت کارکنان و پيمانکاران و کاهش ريسک و هزينه هاي عملياتي اشاره نمود.

امروزه دريافت گواهينامه استانداردISO/TS29001به يکي از الزامات شرکت هاي فعال در زمينه  نفت، گاز و پتروشيمي تبديل شده است.