صفحه نخست ISO 13485

alt

سيستم مديريت کيفيت صنايع تجهيزات پزشکي  ISO 13485

 

استاندارد ISO 13485 جهت سهولت دست اندرکاران صنايع تجهيزات پزشکي با همان شيوه استاندارد مديريت کيفيت ISO9001تدوين شده وشامل استانداردهاي خاص صنايع  تجهيزات پزشکي در زمينه هاي توليد، مونتاژ و خدمات پس از فروش ميباشد.

استاندارد ISO 13485 کليه الزامات(Good Manufacturing Practice) GMP را مورد توجه قرار مي دهد . همچنين اين استاندارد روشهاي كنترل آلودگي و پاکيزگي محصولات را مورد تاکيد قرار ميدهد.

استقرار اين استاندارد ،بيمارستانها ،مراکز جراحي وآزمايشگاههاي تشخيص طبي و کليه سازمانهاي وابسته را قادر ميسازد با تشخيص نقاط ضعف و قوت خود هرگونه انحراف و عدم انطباق را به حداقل برسانند