صفحه نخست درباره ما مجوزها و عضویت ها

مجوزها، تاییدیه ها و عضویت ها

عضو انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران (ISTD)

عضو انجمن بهره وری ایران

نماینده امور آموزش شرکت سازه گستر سایپا در استان خراسان رضوی

 مشاور و مجری انجمن بهره وری ایران نمایندگی شرق کشور در طرح عارضه یابی سریع

همكار آموزشي شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي

مجوز از اداره صنايع و معادن خراسان رضوي در زمينه سيستمهاي مديريت و بهبود كيفيت

موافقتنامه اصولي از سازمان آموزش فني و حرفه اي

تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های آموزشی با صدور مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای

مجری دوره های آموزشی حوزه ایمنی و بهداشت تحت اعتبار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

مجری دوره های آموزشی حوزه محیط زیست تحت اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست

کسب مقام اول در ارزیابی شرکت های مستقر در شهرک فناوری (تابستان91)

کسب مقام اول در ارزیابی شرکت های مستقر در شهرک فناوری (تابستان92)

تقدیرنامه از معاون برنامه ریزی استانداری و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص ارائه خدمات فنی و مهندسی